Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Vincze Zsolt E.V. (székhely: 6000 Kecskemét, Vörösbegy utca 13., nyilvántartó hatóság: Kecskeméti Törvényszék, mint cégbíróság, adószám: 68740823-1-23) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A jelen Szabályzat célja, hogy a vállalkozó által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A vállalkozás adatai

Szolgáltató neve: Vincze Zsolt E.V.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Vörösbegy utca 13.
Cég képviselője: Vincze Zsolt E.V.
Nyilvántartó hatóság: Kecskeméti bíróság
Nyilvántartási szám: 52183900
Adószám: 68740823-1-23
Adatvédelmi azonosító:
E-mail cím: info [kukac] ckf.hu
Honlap címe: www.ckf.hu
Számlavezető bank neve: K&H Bank Zrt
Bankszámlaszám: 10402506-50526876-77701009
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 30 9 839 584
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 6000 Kecskemét, Vörösbegy utca 13. vagy info [kukac] ckf.hu
Tárhely szolgáltató neve: hosting55.hu - Paszinger Zoltán E.V. 2146 Mogyoród, Fóti út 37.

Adatkezelés jogalapja

A vállalkozó általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

A vállalkozó adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása illetve a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése.
Személyes adatok köre:
Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

 • név (vezeték- és keresztnév)
 • e-mail cím
 • szállítási és számlázási cím
 • telefonszám

Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni:

 • e-mail cím

Felelősség

A vállalkozó a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és a vállalkozó jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
A vállalkozó fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A vállalkozó a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben a vállalkozó a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Adatkezelés időtartama

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti a info [kukac] ckf.hu e-mail címen. A vállalkozó azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség).

Személyes adatot megismerő személyek köre

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen a vállalkozó jogosult megismerni. A vállalkozó az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása, vagy a webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (pl.: futárszolgálat a megrendelés kézbesítéséhez, számlázás).

Adatfeldolgozók megnevezése:

Tevékenység Cégnév
Szerver, tárhely Hosting 55
futárszolgálat Sprinter Futárszolgálat Kft.
futárszolgálat GLS Hungary Kft.
futárszolgálat FoxPost Zrt.
számlázás Octonull Kft.

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.
A webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatok módosítása

Vásárló adatainak módosítását az alábbi módokon kérheti, illetve hajthatja végre:

 • Vásárló kérheti a vállalkozót személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok). Módosítást a vállalkozó írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt az info [kukac] ckf.hu e-mail címre kell küldeni.
 • Vásárló személyes adatait a weboldalra történt bejelentkezést követően önmaga is meg tudja változtatni a „saját adatok" menüpontban
 • Hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan kérhető, illetve törlési kérelem küldhető az info [kukac] ckf.hu e-mail címre is

Egyéb rögzített adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a vállalkozó a látogató, Vásárló számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a vállalkozó honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Facebook

A ckf.hu oldalon lévő Facebook közösségi modul adatforrása a www.facebook.com webhely. Az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó általános szabályzata (http://www.facebook.com/legal/terms), és adatvédelmi irányelve (http://www.facebook.com/about/privacy/) szerint történik.

Hírlevél

A vállalkozó a honlapon lehetővé teszi a Vásárlók számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzanak a hírlevélre a kezdőoldal alján található „Hírlevél feliratkozás” menüponton belül.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre pedig hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a vállalkozó csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.
A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a vállalkozó részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben a vállalkozó a Vásárló minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása

A vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 • Adatkezelésben érintettek jogai:
  Tájékoztatáshoz való jog
  Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók a vállalkozótól bármikor írásban, az info [kukac] ckf.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.
  E-mailben küldött tájékoztatáskérést a vállalkozó csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik.
  Amennyiben a Vásárló kéri, a vállalkozó tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és a vállalkozó által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A vállalkozó a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
  A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a vállalkozó munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.
 • Adatok helyesbítése, törlése, zárolása:
  A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A vállalkozó a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a vállalkozó a szükséges időtartamig megőrzi. Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A vállalkozó zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.
  Ha a vállalkozó a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 • Adatkezelés elleni tiltakozás:
  Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A vállalkozó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Ezen túlmenően bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel megkereshetők a vállalkozó is az info [kukac] ckf.hu e-mail címen.